kneule's wiking standards project

  wiking   ::   news   ::   galerie   ::   suche   ::   typen   ::   katalog   ::   details   ::   specials   ::   ork   ::   bild-listen   ::   händlerkartons   ::   info   ::                 


Auswahl für   VW         (hier erfasst 783 Modelle)Ansichtwechel zu:  Liste  mit Details
    Modell Beschreibung
CS: 110/1A   GK: 30/1i   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, orange  1948 - 1949
CS: 110/1A   GK: 30/1i   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, orange  1948 - 1949
CS: 110/1B   GK: 30/1m   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, rot  1948 - 1949
CS: 110/1B   GK: 30/1m   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, rot  1948 - 1949
CS: 110/1C   GK: 30/1 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, dunkelnachtblau - transparent  1948 - 1949
CS: 110/1D   GK: 30/1d   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, ultramarin  1948 - 1949
CS: 110/1D   GK: 30/1d   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, ultramarin mit violetten Einschl√ľssen  1948 - 1949
CS: 110/1E   GK: 30/1f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, schwarz  1948 - 1949
CS: 110/1E   GK: 30/1f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, schwarz  1948 - 1949
CS: 110/1E   GK: 30/1f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, schwarz  1948 - 1949
CS: 110/1E   GK: 30/1f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, schwarz  1948 - 1949
CS: 110/1F   GK: 30/1g   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, betongrau  1948 - 1949
CS: 110/1F   GK: 30/1g   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, betongrau  1948 - 1949
CS: 110/1F   GK: 30/1g   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, betongrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau  1948 - 1949
CS: 110/1G~   GK: 30/1e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, staubgrau - Rohling ohne Achsen  1948 - 1949
CS: 110/1H   GK: 30/1c   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, cremewei√ü  1948 - 1949
CS: 110/1H   GK: 30/1c   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, cremewei√ü  1948 - 1949
CS: 110/1H   GK: 30/1c   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, cremewei√ü  1948 - 1949
CS: 110/1J   GK: 30/1b   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, Lack helles blassbraun  1948 - 1949
CS: 110/1J   GK: 30/1b   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, ca. lehmbraun lack  1948 - 1949
CS: 110/1J   GK: 30/1 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 1, Lack ca. dunkles lindgr√ľn  1948 - 1949
CS: 111/1A   GK: 30/2q   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, beige  1950 - 1951
CS: 111/1A   GK: 30/2q   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, beige  1950 - 1951
CS: 111/1B   GK: 30/2p   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orange  1950 - 1951
CS: 111/1B   GK: 30/2p   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orange  1950 - 1951
CS: 111/1B   GK: 30/2p   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orange  1950 - 1951
CS: 111/1B   GK: 30/2p   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orange  1950 - 1951
CS: 111/1C   GK: 30/2j   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orangerot  1950 - 1951
CS: 111/1C   GK: 30/2j   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orangerot  1950 - 1951
CS: 111/1C   GK: 30/2j   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orangerot  1950 - 1951
CS: 111/1C   GK: 30/3d   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, glasig-orangerot  1950 - 1951
CS: 111/1C   GK: 30/3 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orangerot  1950 - 1951
CS: 111/1C   GK: 30/3 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, orangerot  1950 - 1951
CS: 111/1D   GK: 30/2h   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, rot  1950 - 1951
CS: 111/1D   GK: 30/2h   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, (dunkel-) rot  1950 - 1951
CS: 111/1D   GK: 30/3d   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, glasig-rot  1950 - 1951
CS: 111/1E   GK: 30/2 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, violett  1950 - 1951
CS: 111/1E   GK: 30/2 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, violett  1950 - 1951
CS: 111/1F   GK: 30/2x   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, himmelblau  1950 - 1951
CS: 111/1F   GK: 30/2x   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, transparentes himmelblau  1950 - 1951
CS: 111/1G   GK: 30/2x   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, signalblau  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, glasig-ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, glasig-ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkles ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkles ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkles ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/2e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkles ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/3 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, glasig-ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1H   GK: 30/3 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, ultramarin  1950 - 1951
CS: 111/1I   GK: 30/2m   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, helles lilablau  1950 - 1951
CS: 111/1I   GK: 30/2m   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lilablau  1950 - 1951
CS: 111/1J   GK: 30/2s   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, mattgraublau  1950 - 1951
CS: 111/1K   GK: 30/2r   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, leuchtgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1K   GK: 30/2r   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, leuchtgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1K   GK: 30/2r   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, leuchtgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1K   GK: 30/2r   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, leuchtgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1L   GK: 30/2zb   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, mischgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1L   GK: 30/2zb   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľn transparent  1950 - 1951
CS: 111/1L   GK: 30/2zb   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľn milchig transparent  1950 - 1951
CS: 111/1L   GK: 30/2zb   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľn milchig transparent  1950 - 1951
CS: 111/1L   GK: 30/2zb   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1L   GK: 30/2zb   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1L   GK: 30/3 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľn milchig transparent  1950 - 1951
CS: 111/1M   GK: 30/2zb   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkelgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1M   GK: 30/3 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkelgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1N   GK: 30/2g   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, froschgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1O   GK: 30/3 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, tannengr√ľn transparent  1950 - 1951
CS: 111/1P   GK: 30/2n   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, schwarz  1950 - 1951
CS: 111/1P   GK: 30/2n   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, schwarz  1950 - 1951
CS: 111/1P   GK: 30/2n   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, schwarz  1950 - 1951
CS: 111/1P   GK: 30/2n   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, schwarz  1950 - 1951
CS: 111/1P   GK: 30/2n   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, schwarz (bl√§ulich)  1950 - 1951
CS: 111/1Q   GK: 30/2w   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, staubgrau  1950 - 1951
CS: 111/1R   GK: 30/2d   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkelbasaltgrau  1950 - 1951
CS: 111/1S   GK: 30/2l   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, hellgelbgrau  1950 - 1951
CS: 111/1T   GK: 30/2 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, mischbraun (ca. dunkellehmbraun)  1950 - 1951
CS: 111/1T   GK: 30/2 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkellehmbraun  1950 - 1951
CS: 111/1U   GK: 30/2o~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, hellcremewei√ü  1950 - 1951
CS: 111/1U   GK: 30/3b~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, hellcremewei√ü  1950 - 1951
CS: 111/1V   GK: 30/2f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľnmetallic  1950 - 1951
CS: 111/1V   GK: 30/3e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, gr√ľnmetallic  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2a   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert hellbraunrot  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2a   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert weinrot  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2b~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. hellmaigr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2c   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert apfelgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2c   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert gelbgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2c~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. diamantgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. helllaubgr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. pazificblau  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. pazificblau  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. dunkelazurblau matt  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. dunkelazurblau gl√§nzend  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert ca. hellgraugr√ľn  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert orange  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert olivbraun  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/2z   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, lackiert beige  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/3a   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, braun - rotbraun Lack  1950 - 1951
CS: 111/1W   GK: 30/3~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, schokobraun Lack  1950 - 1951
CS: 111/2A   GK: 30/4c   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, ultramarin, BP WM im Kreis  1950 - 1951
CS: 111/2B   GK: 30/4e   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, blassgr√ľn, BP WM im Kreis  1950 - 1951
CS: 111/2C~   GK: 30/4d   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, dunkelgr√ľn, BP WM im Kreis  1950 - 1951
CS: 111/2D   GK: 30/4a   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, helles hellgelbgrau, BP WM im Kreis  1950 - 1951
CS: 111/2D   GK: 30/4a   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, helles hellgelbgrau, BP WM im Kreis  1950 - 1951
CS: 111/2D   GK: 30/4a   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 2, hellgelbgrau, BP WM im Kreis  1950 - 1951
CS: 112/1A   GK: 30/5s   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, helles orange ("leuchtorange")  1952 - 1953
CS: 112/1A   GK: 30/5s   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, dunkles orange ("rotorange")  1952 - 1953
CS: 112/1B   GK: 30/5h   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, violett r√∂tlich  1952 - 1953
CS: 112/1B   GK: 30/5h   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, violett  1952 - 1953
CS: 112/1C   GK: 30/5f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, signalblau  1952 - 1953
CS: 112/1C   GK: 30/5i~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, signalblau  1952 - 1953
CS: 112/1D   GK: 30/5f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, ultramarin  1952 - 1953
CS: 112/1D   GK: 30/5f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, ultramarin  1952 - 1953
CS: 112/1D   GK: 30/5f   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, (blasses) ultramarin  1952 - 1953
CS: 112/1E   GK: 30/5d   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, dunkelblaugrau  1952 - 1953
CS: 112/1F   GK: 30/5g   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, leuchtgr√ľn  1952 - 1953
CS: 112/1F   GK: 30/5g   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, leuchtgr√ľn  1952 - 1953
CS: 112/1G~   GK: 30/5u   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, helles gr√ľn glasig  1952 - 1953
CS: 112/1G~   GK: 30/5u   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, dunkelblassgr√ľn  1952 - 1953
CS: 112/1H   GK: 30/5n~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, dunkelresedagr√ľn  1952 - 1953
CS: 112/1H   GK: 30/5n~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, dunkelresedagr√ľn  1952 - 1953
CS: 112/1I   GK: 30/5b   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, schwarz  1952 - 1953
CS: 112/1I   GK: 30/5b   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, schwarz  1952 - 1953
CS: 112/1J   GK: 30/5j   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, anthrazit  1952 - 1953
CS: 112/1J   GK: 30/5j   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, anthrazit  1952 - 1953
CS: 112/1K   GK: 30/5r~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, betongrau  1952 - 1953
CS: 112/1L   GK: 30/5k~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, dunkelbasaltgrau  1952 - 1953
CS: 112/1M   GK: 30/5q   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, grau  1952 - 1953
CS: 112/1N   GK: 30/5m   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, hellgelbgrau  1952 - 1953
CS: 112/1O   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, gr√ľnmetallic  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5o~   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert braunrot  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5p   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert diamantblau  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5t   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert hellbraunrot  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert grauwei√ü  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert ca. rot  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert mintgr√ľn  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert resedagr√ľn  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert enzianblau  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert dunkelazurblau  1952 - 1953
CS: 112/1P   GK: 30/5 ?   VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      Typ 3, lackiert helles azurblau  1952 - 1953
CS: 113/1A   GK: 30/6n   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      braunelfenbein  1954 - 1958
CS: 113/1A   GK: 30/6n   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      braunelfenbein  1954
CS: 113/1B   GK: 30/6o   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      graubeige  1954 - 1958
CS: 113/1C   GK: 30/6d   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      weinrot  1954 - 1958
CS: 113/1C   GK: 30/6d   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      weinrot  1954
CS: 113/1D   GK: 30/6e   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      korallenrot  1954 - 1958
CS: 113/1D   GK: 30/6e   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      korallenrot  1954 - 1958
CS: 113/1E   GK: 30/6f   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      violett  1954
CS: 113/1F   GK: 30/6k   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      dunkelgraublau  1954 - 1958
CS: 113/1F   GK: 30/6k   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      dunkelgraublau  1954
CS: 113/1G   GK: 30/6l   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      gr√ľnblau  1954 - 1958
CS: 113/1H   GK: 30/6g   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      dunkelmaigr√ľn  1954 - 1958
CS: 113/1I   GK: 30/6h   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      dunkelresedagr√ľn  1954
CS: 113/1J   GK: 30/6i   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      olivgr√ľn  1954 - 1958
CS: 113/1K   GK: 30/6r   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      schwarz  1954 - 1958
CS: 113/1L   GK: 30/6q   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      umbragrau  1954
CS: 113/1L   GK: 30/6q   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      umbragrau  1954
CS: 113/1L   GK: 30/6q   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      umbragrau  1954
CS: 113/1L   GK: 30/6q   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      umbragrau  1954
CS: 113/1L   GK: 30/6q   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      umbragrau  1954 - 1958
CS: 113/1L   GK: 30/6q   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      umbragrau  1954
CS: 113/1M   GK: 30/6p   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      dunkelsilbergrau  1954 - 1958
CS: 113/1N   GK: 30/6m   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      ockerbraun  1954 - 1958
CS: 113/1N   GK: 30/6m   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      ockerbraun  1954
CS: 113/1O   GK: 30/6c   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      gr√ľnmetallic  1954 - 1958
CS: 113/1P   GK: 30/6b   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      blaumetallic  1954 - 1958
CS: 113/1P   GK: 30/6b   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      dunkles blaumetallic  1954 - 1958
CS: 113/1 ?   GK: 30/6 ?   K√§fer uv, ovale Heckscheibe      hellblaugrau  1954 - 1958
CS: 113/2B   GK: 30/7f   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      mattgraublau, Heckscheibe unsymmetrisch  1958 - 1959
CS: 113/2C   GK: 30/7k   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      dunkelresedagr√ľn, Heckscheibe unsymmetrisch  1958 - 1959
CS: 113/2D   GK: 30/7a   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      schwarz, Heckscheibe unsymmetrisch  1958 - 1959
CS: 113/3A   GK: 30/7b   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      (leuchtendes) orange  1958 - 1959
CS: 113/3A   GK: 30/7b   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      (blasses) orange  1958 - 1959
CS: 113/3A   GK: 30/7b   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      orange  1958 - 1959
CS: 113/3A   GK: 30/7b   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      orange  1958 - 1959
CS: 113/3B   GK: 30/7c   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      korallenrot  1958 - 1959
CS: 113/3C   GK: 30/7l~   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      ultramarin  1954
CS: 113/3D   GK: 30/7f   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      mattgraublau  1958 - 1959
CS: 113/3E   GK: 30/7e   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      hellazurblau  1958 - 1959
CS: 113/3F   GK: 30/7k   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      dunkelresedagr√ľn  1958 - 1959
CS: 113/3G   GK: 30/7a   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      schwarz  1958 - 1959
CS: 113/3G   GK: 30/7a   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      schwarz  1958 - 1959
CS: 113/3H   GK: 30/7i   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      hellgelbgrau  1958 - 1959
CS: 113/3I   GK: 30/7c   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      korallenrot  1958 - 1959
CS: 113/3I   GK: 30/7d   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      rotbraun  1958 - 1959
CS: 113/3J   GK: 30/7g   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      blaumetallic  1958 - 1959
CS: 113/3 ?   GK: 30/7 ?   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      gelb nur Karosserie  1958 - 1959
CS: 113/3 ?   GK: 30/7 ?   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      gelb  1958 - 1959
CS: 113/4A   GK: Volkswagen (1) a   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      rot, 2 Auspuffrohre  1958 - 1959
CS: 113/4B   GK: Volkswagen (1) b   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      ultramarin, 2 Auspuffrohre  1958 - 1959
CS: 113/4B   GK: Volkswagen (1) b   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      ultramarin, 2 Auspuffrohre  1958 - 1959
CS: 113/4C   GK: Volkswagen (1) a   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      dunkelachatgrau, 2 Auspuffrohre  1958 - 1959
CS: 114/1   GK: 37/1a   Postk√§fer uv      Horn, 1 Auspuffrohr, CH silbern  1960 - 1962
CS: 114/2A   GK: 37/2a   Postk√§fer uv      Horn, 2 Auspuffrohre, CH silbern  1962 - 1967
CS: 114/2A   GK: 37/2a   Postk√§fer uv      Horn, 2 Auspuffrohre, CH silbern  1962 - 1967
CS: 114/2A   GK: 37/2a   Postk√§fer uv      Horn, 2 Auspuffrohre, CH silbern  1962 - 1967
CS: 114/2B   GK: 37/2c   Postk√§fer uv      Horn, 2 Auspuffrohre, CH schwarz  1962 - 1967
CS: 114/2B   GK: 37/2c   Postk√§fer uv      Horn, 2 Auspuffrohre, CH schwarz  1962 - 1967
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      (helles) braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1B   GK: 33/1g   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      braunelfenbein  1955 - 1956
CS: 115/1C   GK: 33/1b   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      lichtblau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1E   GK: 33/1d   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelblaugrau  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1F   GK: 33/1i   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelmaigr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1G   GK: 33/1j   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      dunkelresedagr√ľn  1955 - 1956
CS: 115/1H   GK: 33/1e   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      umbragrau  1955 - 1956
CS: 115/1H   GK: 33/1e   VW K√§fer Cabrio mit Frontrahmen      umbragrau  1955 - 1956
CS: 116/~   GK: 34/~   VW Karmann Ghia      goldmetallic, nur Karosserie "4"  1957 - 1959
CS: 116/~   GK: 34/~   VW Karmann Ghia      goldmetallic, nur Karosserie "3"  1957 - 1959
CS: 116/~   GK: 34/~   VW Karmann Ghia      silbermetallic, nur Karosserie "4"  1957 - 1959
CS: 116/1A   GK: 34/1?   VW Karmann Ghia (uv)      hellgr√ľnbeige, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1B   GK: 34/1e   VW Karmann Ghia (uv)      weinrot, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1B   GK: 34/1e   VW Karmann Ghia (uv)      weinrot, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1C   GK: 34/1a   VW Karmann Ghia (uv)      blaumetallic, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1C   GK: 34/1a   VW Karmann Ghia (uv)      blaumetallic, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1D   GK: 34/1c   VW Karmann Ghia (uv)      gr√ľnmetallic, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1E   GK: 34/1b   VW Karmann Ghia (uv)      silbermetallic, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1F   GK: 34/1d   VW Karmann Ghia (uv)      goldmetallic, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1F   GK: 34/1d   VW Karmann Ghia (uv)      goldmetallic, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/1F   GK: 34/1d   VW Karmann Ghia (uv)      goldmetallic, BP WM  1957 - 1958
CS: 116/2A   GK: 34/2g   VW Karmann Ghia (uv)      hellgr√ľnbeige, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2B   GK: 34/2k   VW Karmann Ghia (uv)      orange, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2C   GK: 34/2b   VW Karmann Ghia (uv)      weinrot, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2D   GK: 34/2i   VW Karmann Ghia (uv)      ros√©, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2E   GK: 34/2e   VW Karmann Ghia (uv)      ultramarin, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2F   GK: 34/2j   VW Karmann Ghia (uv)      gr√ľnblau, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2G   GK: 34/2d   VW Karmann Ghia (uv)      gr√ľn, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2H   GK: 34/2h   VW Karmann Ghia (uv)      hellgelbgrau, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2I   GK: 34/2 ?   VW Karmann Ghia (uv)      blaumetallic, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2I   GK: 34/2 ?   VW Karmann Ghia (uv)      blaumetallic, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2J   GK: 34/2 ~   VW Karmann Ghia (uv)      gr√ľnmetallic, BP Coup√©  1957 - 1958
CS: 116/2K   GK: 34/2 ?   VW Karmann Ghia (uv)      silbermetallic, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2L   GK: 34/2a   VW Karmann Ghia (uv)      goldmetallic, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 116/2L   GK: 34/2a   VW Karmann Ghia (uv)      goldmetallic, BP Coup√©  1958 - 1959
CS: 301/1A   GK: 30/7f   VW K√§fer Export      rot  1960 - 1962
CS: 301/1B   GK: 30/7e   VW K√§fer Export      ros√©  1960 - 1962
CS: 301/1C   GK: 30/7d   VW K√§fer Export      gr√ľnblau  1960 - 1962
CS: 301/1D   GK: 30/7c   VW K√§fer Export      lindgr√ľn  1960 - 1962
CS: 301/1E   GK: 30/7b   VW K√§fer Export      umbragrau  1960 - 1962
CS: 301/1F   GK: 30/7h   VW K√§fer Export      dunkelgr√ľnlichbeige  1960 - 1962
CS: 301/1G   GK: 30/7a   VW K√§fer Export      braunelfenbein  1960 - 1962
CS: 301/1H   GK: 30/7g   VW K√§fer Export      braunwei√ü  1960 - 1962
CS: 301/2A   GK: 30/8i   VW K√§fer 1200      hellgr√ľnbeige  1963 - 1965
CS: 301/2B   GK: 30/8h ~   VW K√§fer 1200      gr√ľnlichbeige  1963 - 1965
CS: 301/2C   GK: 30/8g   VW K√§fer 1200      weinrot  1963 - 1965
CS: 301/2C   GK: 30/8k   VW K√§fer 1200      hellbraunrot  1963 - 1965
CS: 301/2D ?   GK: 30/8j   VW K√§fer 1200      diamantblau  1963 - 1965
CS: 301/2E   GK: 30/8e   VW K√§fer 1200      t√ľrkis  1963 - 1965
CS: 301/2F   GK: 30/8c   VW K√§fer 1200      lichtgr√ľn  1963 - 1965
CS: 301/2G   GK: 30/8a   VW K√§fer 1200      schwarz  1963 - 1965
CS: 301/2H   GK: 30/8b   VW K√§fer 1200      umbragrau  1963 - 1965
CS: 301/2I   GK: 30/8f   VW K√§fer 1200      rotbraun  1963 - 1965
CS: 301/2J   GK: 30/8d   VW K√§fer 1200      hellgrauwei√ü  1963 - 1965
CS: 301/3A   GK: 30/9a   VW K√§fer 1200      hellbraunrot  1966 - 1968
CS: 301/3B   GK: 30/9b   VW K√§fer 1200      ozeanblau  1966 - 1968
CS: 301/3C   GK: 30/9e   VW K√§fer 1200      dunkelazurblau  1966 - 1968
CS: 301/3D   GK: 30/9f   VW K√§fer 1200      diamantgr√ľn  1966 - 1968
CS: 301/3F   GK: 30/9d   VW K√§fer 1200      olivgrau  1966 - 1968
CS: 301/3G   GK: 30/9c   VW K√§fer 1200      perlwei√ü  1966 - 1968
CS: 302/1A   GK: 30/10a   VW K√§fer 1300      rot  1969 - 1970
CS: 302/1A   GK: 30/10a   VW K√§fer 1300      rot  1969 - 1970
CS: 302/1?   GK: 30/10 ?   VW K√§fer 1300      blau-wei√ü meliert  1969 - 1970
CS: 302/2A   GK: 30/10a   VW K√§fer 1300      rot  1969 - 1970
CS: 302/2B   GK: 30/10b   VW K√§fer 1300      ozeanblau  1969 - 1970
CS: 302/2D   GK: 30/10c   VW K√§fer 1300      perlwei√ü  1969 - 1970
CS: 302/3C   GK: 30/11d   VW K√§fer 1300      diamantgr√ľn  1970 - 1972
CS: 302/4A   GK: 30/11c   VW K√§fer 1300      rot  1970 - 1972
CS: 302/4C   GK: 30/11d   VW K√§fer 1300      diamantgr√ľn  1970 - 1972
CS: 302/4 ?   GK: 30/11 Silberling   VW K√§fer 1300      Silberling  1970 - 1972
CS: 302/4D   GK: 30/11g   VW K√§fer 1300      laubgr√ľn  1970 - 1972
CS: 302/4F   GK: 30/11a   VW K√§fer 1300      perlwei√ü  1970 - 1972
CS: 302/5A   GK: 30/12e   VW K√§fer 1302      rot  1973 - 1974
CS: 302/5A   GK: 30a/3c   VW K√§fer 1302      rot  1973 - 1974
CS: 302/5B   GK: 30/12g   VW K√§fer 1302      hellbraunrot  1973 - 1974
CS: 302/5B   GK: 30a/3e   VW K√§fer 1302      weinrot  1973 - 1974
CS: 302/5C ?   GK: 30a/3b   VW K√§fer 1302      signalblau  1974
CS: 302/5D   GK: 30/12f   VW K√§fer 1302      resedagr√ľn  1973 - 1974
CS: 302/5E   GK: 30/12a   VW K√§fer 1302      perlwei√ü  1973 - 1974
CS: 303/1    GK: 30/13 ?   VW K√§fer 1303      ca. steingrau (Vorserie?)  1975 - 1976
CS: 303/1A   GK: 30/13k   VW K√§fer 1303      hellelfenbein  1975 - 1976
CS: 303/1B   GK: 30/13f   VW K√§fer 1303      orangerot  1975 - 1976
CS: 303/1D   GK: 30/13 ?   VW K√§fer 1303      hellbraunrot  1975 - 1976
CS: 303/1G   GK: 30/13b   VW K√§fer 1303      hellgraugr√ľn  1975 - 1976
CS: 303/1 ?   GK: 30/13 ?   VW K√§fer 1303      gelborange  1975 - 1976
CS: 303/2B   GK: 30/14b ~   VW K√§fer 1303      orangerot  1975 - 1976
CS: 303/3A   GK: 30/15c   VW K√§fer 1303      hellelfenbein  1976 - 1980
CS: 303/3B   GK: 30/15g   VW K√§fer 1303      gelb  1976 - 1980
CS: 303/3D   GK: 30/15b   VW K√§fer 1303      hellblau  1976 - 1980
CS: 303/3E   GK: 30/15f   VW K√§fer 1303      himmelblau  1976 - 1980
CS: 303/3F   GK: 30/15h   VW K√§fer 1303      resedagr√ľn  1976 - 1980
CS: 303/3G   GK: 30/15a   VW K√§fer 1303      grauwei√ü  1976 - 1980
CS: 304/1BA   GK: 33/3g   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      korallenrot, Lkr vergossen  1959 - 1961
CS: 304/1BA   GK: 33/3g   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      korallenrot, Lkr vergossen  1959 - 1961
CS: 304/1CB   GK: 33/2b   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      azurblau, Lkr vergossen  1957 - 1958
CS: 304/1DB   GK: 33/2a   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      schwarz, Lkr vergossen  1957 - 1958
CS: 304/2AC   GK: 33/3s   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      hellgr√ľnbeige  1959 - 1961
CS: 304/2BF   GK: 33/3w   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      beige  1959 - 1961
CS: 304/2CB   GK: 33/3j   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      ros√©  1959 - 1961
CS: 304/2DA   GK: 33/3h   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      korallenrot  1959 - 1961
CS: 304/2ED   GK: 33/3b   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      azurblau  1959 - 1961
CS: 304/2ED   GK: 33/3b   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      azurblau  1959 - 1961
CS: 304/2FD   GK: 33/3k   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      mattgraublau  1959 - 1961
CS: 304/2GB   GK: 33/3m   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      dunkelresedagr√ľn  1959 - 1961
CS: 304/2HC   GK: 33/3 ?   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      hellgelbgrau  1959 - 1961
CS: 304/2ID   GK: 33/3a   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      schwarz  1959 - 1961
CS: 304/2JD   GK: 33/3c   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      blaumetallic  1959 - 1961
CS: 304/2KB   GK: 33/3e   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      gr√ľnmetallic  1959 - 1961
CS: 304/3C ?   GK: 33/4a ?   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      korallenrot  1962
CS: 304/4DA   GK: 33/5l~   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      graugr√ľn  1962
CS: 304/5AA   GK: 33/6j   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      hellgr√ľnbeige, IE hellbeige  1964 - 1966
CS: 304/5AD   GK: 33/6h   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      hellgr√ľnbeige, IE staubgrau  1964 - 1966
CS: 304/5AH   GK: 33/6l   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      hellgr√ľnbeige, IE blassbraun  1964 - 1966
CS: 304/5BC   GK: 33/6f   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      beige  1964 - 1966
CS: 304/5DA   GK: 33/6z6   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      weinrot  1964 - 1966
CS: 304/5DA   GK: 33/6z6   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      weinrot  1964 - 1966
CS: 304/5DF   GK: 33/6z10   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      weinrot  1964 - 1966
CS: 304/5DF   GK: 33/6z11   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      weinrot  1964 - 1966
CS: 304/5EA   GK: 33/6a   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      korallenrot  1964 - 1966
CS: 304/5HE   GK: 33/6r   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      taubenblau  1964 - 1966
CS: 304/5HF   GK: 33/6t   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      taubenblau  1964 - 1966
CS: 304/5IA   GK: 33/6x   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      graugr√ľn  1964 - 1966
CS: 304/5IA   GK: 33/6x   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      graugr√ľn  1964 - 1966
CS: 304/5IB   GK: 33/6w   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      graugr√ľn  1964 - 1966
CS: 304/5JF   GK: 33/6z3   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      hellgelbgrau  1964 - 1966
CS: 304/5LE   GK: 33/6Z5 ~   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      perlwei√ü  1964 - 1966
CS: 304/5 ?   GK: 33/6z5   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      grauwei√ü  1964 - 1966
CS: 304/6CA   GK: 33/7f   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      rot, √Ėlwanne gerippt  1967 - 1971
CS: 304/6DA   GK: 33/7n   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      weinrot, √Ėlwanne gerippt  1964 - 1966
CS: 304/6DB   GK: 33/6z?   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      weinrot, √Ėlwanne gerippt  1964 - 1966
CS: 304/6FA   GK: 33/7k   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      ozeanblau, √Ėlwanne gerippt  1967 - 1971
CS: 304/6FA   GK: 33/7k   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      ozeanblau, √Ėlwanne gerippt  1967 - 1971
CS: 304/6HA   GK: 33/7h   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      mattgraublau, √Ėlwanne gerippt  1967 - 1971
CS: 304/6IA   GK: 33/7r   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      laubgr√ľn, √Ėlwanne gerippt  1967 - 1971
CS: 304/6KA   GK: 33/7p   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      olivgrau, √Ėlwanne gerippt  1967 - 1971
CS: 304/6LA   GK: 33/7m   VW K√§fer Cabrio mit H√∂rnern      perwei√ü, √Ėlwanne gerippt  1967 - 1971
CS: 305/1A   GK: 33/8c   VW K√§fer Cabriolet 1302      hellelfenbein - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1B   GK: 33/8d   VW K√§fer Cabriolet 1302      glasiges hellorangegelb - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1B   GK: 33/8d   VW K√§fer Cabriolet 1302      dunkelchromgelb - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1B   GK: 33/8g   VW K√§fer Cabriolet 1302      helles gelborange - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1C   GK: 33/8k   VW K√§fer Cabriolet 1302      patinagr√ľn - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1D   GK: 33/8a   VW K√§fer Cabriolet 1302      hellblaugrau - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1D   GK: 33/8a   VW K√§fer Cabriolet 1302      hellblaugrau - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1E   GK: 33/8b   VW K√§fer Cabriolet 1302      blaugrau - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 305/1G   GK: 33/8e   VW K√§fer Cabriolet 1302      altwei√ü - Lenkrad eingesetzt  1972 - 1975
CS: 306/1A   GK: 34/3d   VW Karmann Ghia      hellgr√ľnbeige, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1B   GK: 34/3l   VW Karmann Ghia      orangerot, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1C   GK: 34/3k   VW Karmann Ghia      rot, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1D   GK: 34/3e   VW Karmann Ghia      weinrot, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1D   GK: 34/3e   VW Karmann Ghia      weinrot, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1D   GK: 34/3r   VW Karmann Ghia      weinrot, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1E   GK: 34/3h   VW Karmann Ghia      ros√©, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1F   GK: 34/3g   VW Karmann Ghia      ozeanblau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1G   GK: 34/3q   VW Karmann Ghia      dunkelazurblau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1I   GK: 34/3j   VW Karmann Ghia      graublau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1I   GK: 34/3j   VW Karmann Ghia      graublau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1K   GK: 34/3c   VW Karmann Ghia      lichtgr√ľn, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1M   GK: 34/3b   VW Karmann Ghia      schwarz, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1N   GK: 34/3n   VW Karmann Ghia      umbragrau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1O   GK: 34/3f   VW Karmann Ghia      achatgrau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1P   GK: 34/3i   VW Karmann Ghia      hellgelbgrau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1Q   GK: 34/3s   VW Karmann Ghia      olivgrau, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/1R   GK: 34/3m   VW Karmann Ghia      perlwei√ü, BP nur WM  1960 - 1966
CS: 306/2A   GK: 34/4d   VW Karmann Ghia      hellgr√ľnbeige, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2B   GK: 34/4l   VW Karmann Ghia      orangerot, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2B   GK: 34/4l   VW Karmann Ghia      orangerot, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2C   GK: 34/4k   VW Karmann Ghia      rot, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2D   GK: 34/4e   VW Karmann Ghia      weinrot, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2E   GK: 34/4h   VW Karmann Ghia      ros√©, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2G   GK: 34/4q   VW Karmann Ghia      dunkelazurblau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2H   GK: 34/4p   VW Karmann Ghia      mattgraublau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2I   GK: 34/4j   VW Karmann Ghia      graublau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2I   GK: 34/4j   VW Karmann Ghia      graublau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2J   GK: 34/4a   VW Karmann Ghia      t√ľrkis, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2K   GK: 34/4c   VW Karmann Ghia      lichtgr√ľn, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2L   GK: 34/4o   VW Karmann Ghia      hellgraugr√ľn, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2M   GK: 34/4b   VW Karmann Ghia      schwarz, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2N   GK: 34/4n   VW Karmann Ghia      umbragrau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2O   GK: 34/4f   VW Karmann Ghia      achatgrau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2P   GK: 34/4i   VW Karmann Ghia      hellgelbgrau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2Q   GK: 34/4s   VW Karmann Ghia      olivgrau, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/2R   GK: 34/4m   VW Karmann Ghia      perlwei√ü, BP Coup√©  1960 - 1966
CS: 306/3A   GK: 34/5g   VW Karmann Ghia      rot, BP WM/Germany  1966 - 1971
CS: 306/3B   GK: 34/5e ~   VW Karmann Ghia      weinrot, WM/Germany  1966 - 1971
CS: 306/3C   GK: 34/5b   VW Karmann Ghia      ozeanblau, BP WM/Germany  1966 - 1971
CS: 306/3D   GK: 34/5a   VW Karmann Ghia      achatgrau, BP WM/Germany  1966 - 1971
CS: 306/3E   GK: 34/5f   VW Karmann Ghia      olivgrau, BP WM Germany  1966 - 1971
CS: 306/3F   GK: 34/5d   VW Karmann Ghia      perlwei√ü, BP WM Germany  1960 - 1966
CS: 306/4A   GK: 34/6a   VW Karmann Ghia      rot, BP WM/Germany  1971 - 1972
CS: 306/4A   GK: 34/6a   VW Karmann Ghia      rot, BP WM/Germany  1971 - 1972
CS: 306/4B   GK: 34/6d   VW Karmann Ghia      hellbraunrot, BP WM/Germany  1971 - 1972
CS: 306/4C   GK: 34/6b   VW Karmann Ghia      ozeanblau, BP WM/Germany  1971 - 1972
CS: 306/4D   GK: 34/6c   VW Karmann Ghia      perlwei√ü, BP WM, Germany  1971 - 1972
CS: 306/4D   GK: 34/6c   VW Karmann Ghia      perlwei√ü, BP WM, Germany  1971 - 1972
CS: 306/4D   GK: 34/6c   VW Karmann Ghia      perlwei√ü, nur Karosserie mit Gussast  1971 - 1972
CS: 307/1A   GK: 40/12a   VW 1500 Stufenheck      weinrot, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1A   GK: 40/12a   VW 1500 Stufenheck      weinrot, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1A   GK: 40/12a   VW 1500 Stufenheck      rubinrot, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1B   GK: 40/12d   VW 1500 Stufenheck      ultramarin, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1C   GK: 40/12j   VW 1500 Stufenheck      ozeanblau, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1D   GK: 40/12i   VW 1500 Stufenheck      (dunkel-) azurblau, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1D   GK: 40/12i   VW 1500 Stufenheck      (dunkel-) azurblau, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1E   GK: 40/12e   VW 1500 Stufenheck      taubenblau, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1F   GK: 40/12g   VW 1500 Stufenheck      umbragrau, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1G   GK: 40/12h   VW 1500 Stufenheck      olivgrau, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1H   GK: 40/12b   VW 1500 Stufenheck      rotbraun, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/1I   GK: 40/12k   VW 1500 Stufenheck      perlwei√ü, Haube rund, o. IE  1963 - 1967
CS: 307/2A   GK: 40/13 ?   VW 1500 Stufenheck      rot, Haube rund, o. IE, BP 1600  1968 - 1969
CS: 307/2F   GK: 40/12h   VW 1500 Stufenheck      olivgrau, Haube rund, o. IE  1968 - 1969
CS: 307/3?   GK: 40/13 ?   VW 1500 Stufenheck      rot, Haube rund, m. IE, BP 1600  1968 - 1969
CS: 307/3A   GK: 40/13d   VW 1500 Stufenheck      weinrot, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 307/3B   GK: 40/13c   VW 1500 Stufenheck      ozeanblau, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 307/3C   GK: 40/13b   VW 1500 Stufenheck      diamantgr√ľn, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 307/3D   GK: 40/13a   VW 1500 Stufenheck      perlwei√ü, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 307/3D   GK: 40/13a   VW 1500 Stufenheck      perlwei√ü, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 307/4   GK: 40/14   VW 1500 Stufenheck      diamantgr√ľn, Haube rund, Sto√üstangen glatt  1970
CS: 307/5A   GK: 40/15c   VW 1500 Stufenheck      rot, Haube eckig, m. IE  1970 - 1973
CS: 307/5C   GK: 40/15e   VW 1500 Stufenheck      ozeanblau, Haube eckig, m. IE  1970 - 1973
CS: 307/5D   GK: 40/15d   VW 1500 Stufenheck      laubgr√ľn, Haube eckig, m. IE  1970 - 1973
CS: 307/5E   GK: 40/15a   VW 1500 Stufenheck      hellgelbgrau, Haube eckig, m. IE  1970 - 1973
CS: 307/5E   GK: 40/15a   VW 1500 Stufenheck      hellgelbgrau, Haube eckig, m. IE  1970 - 1973
CS: 307/5G   GK: 40/15g   VW 1500 Stufenheck      perlwei√ü, Haube eckig, m. IE  1970 - 1973
CS: 307/6A   GK: 40a/1b   VW 1500 Stufenheck      rot, Haube eckig, o. IE  1970 - 1973
CS: 307/6B   GK: 40a/1f   VW 1500 Stufenheck      weinrot, Haube eckig, o. IE  1970 - 1973
CS: 307/6C   GK: 40a/1d   VW 1500 Stufenheck      ozeanblau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1973
CS: 307/6C   GK: 40a/1d   VW 1500 Stufenheck      ozeanblau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1973
CS: 307/6D   GK: 40a/1c   VW 1500 Stufenheck      laubgr√ľn, Haube eckig, o. IE  1970 - 1973
CS: 307/6F   GK: 40a/1a   VW 1500 Stufenheck      hellgelbgrau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1973
CS: 307/6H   GK: 40a/1g   VW 1500 Stufenheck      perlwei√ü, Haube eckig, o. IE  1970 - 1973
CS: 308/1A   GK: 42/1a   VW 1500 Variant      hellbraunrot, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1A   GK: 42/1h   VW 1500 Variant      (dunkles) hellbraunrot, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1B   GK: 42/1g   VW 1500 Variant      ozeanblau, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1C   GK: 42/1g   VW 1500 Variant      dunkelazurblau, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1D   GK: 42/1c   VW 1500 Variant      umbragrau, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1E   GK: 42/1e   VW 1500 Variant      dunkelachatgrau, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1F   GK: 42/1f   VW 1500 Variant      olivgrau, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1G   GK: 42/1d   VW 1500 Variant      perlwei√ü, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/1H   GK: 42/1 ?   VW 1500 Variant      wei√ü, Haube rund, o. IE  1964 - 1967
CS: 308/2A   GK: 42/2c ~   VW 1500 Variant      weinrot, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 308/2B   GK: 42/2d   VW 1500 Variant      ozeanblau, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 308/2C   GK: 42/2b   VW 1500 Variant      umbragrau, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 308/2D   GK: 42/2f   VW 1500 Variant      dunkelachatgrau, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 308/2E   GK: 42/2a   VW 1500 Variant      olivgrau, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 308/2F   GK: 42/2e   VW 1500 Variant      perlwei√ü, Haube rund, m. IE  1968 - 1969
CS: 308/3A   GK: 42/3c   VW 1500 Variant      weinrot, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 308/3C   GK: 42/3b   VW 1500 Variant      diamantgr√ľn, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 308/3D   GK: 42/3f   VW 1500 Variant      laubgr√ľn, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 308/3E   GK: 42/3g   VW 1500 Variant      kieferngr√ľn, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 308/3F   GK: 42/3a   VW 1500 Variant      gelbgrau, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 308/3G   GK: 42/3e   VW 1500 Variant      olivgrau, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 308/4A   GK: Volkswagen (2) a   VW 1500 Variant      weinrot, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 308/4B   GK: Volkswagen (2) d   VW 1500 Variant      ozeanblau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 308/4C   GK: Volkswagen (2) b   VW 1500 Variant      laubgr√ľn, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 308/4D   GK: Volkswagen (2) c   VW 1500 Variant      olivgrau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/1A   GK: 43/1b   VW 1600 TL      ozeanblau, Haube rund, m. IE  1967 - 1969
CS: 309/1A   GK: 43/1b   VW 1600 TL      ozeanblau, Haube rund, m. IE  1967 - 1969
CS: 309/1B   GK: 43/1a   VW 1600 TL      perlwei√ü, Haube rund, m. IE  1967 - 1969
CS: 309/3A   GK: 43/2f   VW 1600 TL      hellelfenbein, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3A   GK: 43/2f   VW 1600 TL      hellelfenbein, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3B   GK: 43/2g   VW 1600 TL      rot, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3C   GK: 43/2i   VW 1600 TL      weinrot, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3D   GK: 43/2c   VW 1600 TL      ozeanblau, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3E   GK: 43/2e   VW 1600 TL      azurblau, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3F   GK: 43/2h   VW 1600 TL      lichtgr√ľn, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3G   GK: 43/2a   VW 1600 TL      laubgr√ľn, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3H ~   GK: 43/2b   VW 1600 TL      graubeige, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/3I   GK: 43/2d   VW 1600 TL      perlwei√ü, Haube eckig, m. IE  1970 - 1974
CS: 309/4A   GK: 43a/1d   VW 1600 TL      chromgelb, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4A   GK: 43a/1d   VW 1600 TL      chromgelb, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4B   GK: 43a/1c   VW 1600 TL      melonengelb, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4C   GK: 43a/1b   VW 1600 TL      hellorangegelb, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4D   GK: 43a/1g   VW 1600 TL      rot, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4D   GK: 43a/1g   VW 1600 TL      rot, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4E   GK: 43a/1h   VW 1600 TL      hellbraunrot, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4F   GK: 43a/1i   VW 1600 TL      hellblau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4G   GK: 43a/1j   VW 1600 TL      lichtblau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4H   GK: 43a/1l   VW 1600 TL      himmelblau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4I   GK: 43a/1n   VW 1600 TL      ozeanblau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4K   GK: 43a/1f   VW 1600 TL      lichtgr√ľn, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4L   GK: 43a/1m   VW 1600 TL      olivgrau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 309/4M   GK: 43a/1k   VW 1600 TL      hellblaugrau, Haube eckig, o. IE  1970 - 1974
CS: 310/1A   GK: 46/1b   VW 411      Breitbandscheinwerfer, weinrot  1969 - 1970
CS: 310/1B   GK: 46/1a   VW 411      Breitbandscheinwerfer, hellblaugrau  1969 - 1970
CS: 310/1B   GK: 46/1a   VW 411      Breitbandscheinwerfer, hellblaugrau  1969 - 1970
CS: 310/2A   GK: 46a/1a   VW 411      Breitbandscheinwerfer, weinrot, o. IE  1969 - 1970
CS: 310/2B   GK: 46a/1b   VW 411      Breitbandscheinwerfer, hellblaugrau, o. IE  1969 - 1970
CS: 310/2C   GK: 46a/1c   VW 411      Breitbandscheinwerfer, perlwei√ü, o. IE  1969 - 1970
CS: 310/3A   GK: 46/2d ~   VW 411      Doppelscheinwerfer, weinrot  1971 - 1973
CS: 310/3C   GK: 46/2a   VW 411      Doppelscheinwerfer, hellblaugrau  1971 - 1973
CS: 310/4A   GK: 46a/2a   VW 411      Doppelscheinwerfer, hellbraunrot, o. IE  1971 - 1973
CS: 310/4B   GK: 46/2b   VW 411      Doppelscheinwerfer, hellgraublau  1971 - 1973
CS: 310/4C   GK: 46a/2c   VW 411      Doppelscheinwerfer, perlwei√ü, o. IE  1971 - 1973
CS: 310/5B   GK: 46/3a   VW 411      Doppelscheinwerfer, hellblaugrau  1973 - 1974
CS: 310/5C   GK: 46/3c   VW 411      Doppelscheinwerfer, perlwei√ü  1973 - 1974
CS: 310/6A   GK: 46a/3b   VW 411      Doppelscheinwerfer, melonengelb, o. IE  1973 - 1976
CS: 310/6B   GK: 46a/3a   VW 411      Doppelscheinwerfer, hellblau, o. IE  1973 - 1976
CS: 310/7B   GK: 46/5d   VW 411      Doppelscheinwerfer, wei√üblau, m. Zugh.  1975 - 1979
CS: 310/7C   GK: 46/5e   VW 411      Doppelscheinwerfer, lichtgr√ľn, m. Zugh.  1975 - 1979
CS: 310/7D   GK: 46/5b   VW 411      Doppelscheinwerfer, hellblaugrau, m. Zugh.  1975 - 1979
CS: 310/7E   GK: 46/5a   VW 411      Doppelscheinwerfer, grauwei√ü, m. Zugh.  1975 - 1979
CS: 311/1A   GK: 47/1b   VW K 70      hellbeige, Lenkrad eingesetzt  1971 - 1975
CS: 311/1B   GK: 47/1d   VW K 70      hellorangegelb, Lenkrad eingesetzt  1971 - 1975
CS: 311/1C   GK: 47/1g   VW K 70      gelborange, Lenkrad eingesetzt  1971 - 1975
CS: 311/1D   GK: 47/1f   VW K 70      rot, Lenkrad eingesetzt  1971 - 1975
CS: 311/1D   GK: 47/1f   VW K 70      rot, Lenkrad eingesetzt  1971 - 1975
CS: 311/1E   GK: 47/1a   VW K 70      hellblaugrau, Lenkrad eingesetzt  1971 - 1975
CS: 311/1F   GK: 47/1c   VW K 70      perlwei√ü, Lenkrad eingesetzt  1971 - 1975
CS: 311/2A   GK: 47/2d   VW K 70      senfgelb Lenkrad integriert  1975 - 1976
CS: 311/2B   GK: 47/2c   VW K 70      rot, Lenkrad integriert  1975 - 1976
CS: 311/2C   GK: 47/2a   VW K 70      hellorangegelb, Lenkrad integriert  1975 - 1976
CS: 311/2D   GK: 47/2b   VW K 70      grauwei√ü, Lenkrad integriert  1975 - 1976
CS: 311/ ?   GK: 47/1 Vorserie   VW K 70      Silberling  1971
CS: 312/1A   GK: 48/1b   VW Passat      rotorange, VW-Emblem Punkt  1975
CS: 312/2A   GK: 48/2b   VW Passat      rotorange, VW-Emblem detailliert auf Folie  1975
CS: 312/3B   GK: 48/3i   VW Passat      gelb, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 312/3C   GK: 48/3f   VW Passat      dunkelhellorange, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 312/3C   GK: 48/3f   VW Passat      rotorange, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 312/3E   GK: 48/3h   VW Passat      rubinrot, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 312/3F   GK: 48/3e   VW Passat      gelbgr√ľn, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 312/3F   GK: 48/3e   VW Passat      gelbgr√ľn, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 312/3G   GK: 48/3g   VW Passat      wei√ü, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 312/3H   GK: 48/3d   VW Passat      grauwei√ü, Grill integriert  1975 - 1983
CS: 313/1A   GK: 45/1c   VW Golf I 2-t√ľrig      hellelfenbein, Grill glatt  1978 - 1982
CS: 313/1B   GK: 45/1b    VW Golf I 2-t√ľrig      hellblau, Grill glatt  1978 - 1982
CS: 313/1C   GK: 45/1d    VW Golf I 2-t√ľrig      himmelblau, Grill glatt  1978 - 1982
CS: 313/1D   GK: 45/1a    VW Golf I 2-t√ľrig      gr√ľn, Grill glatt  1978 - 1982
CS: 313/2A   GK: 45/2b    VW Golf I 2-t√ľrig      hellelfenbein, Grill gerillt  1983
CS: 313/2B   GK: 45/2a    VW Golf I 2-t√ľrig      schwarz, Grill gerillt  1983
CS: 314/1A   GK: 44/2a    VW Golf I 4-t√ľrig      orangerot, o. Dreieckfenster, o. Spiegel  1976 - 1977
CS: 314/1B   GK: 44/2c    VW Golf I 4-t√ľrig      hellblau, o. Dreieckfenster, o. Spiegel  1976 - 1977
CS: 314/1C   GK: 44/2b    VW Golf I 4-t√ľrig      hellresedagr√ľn, o. Dreieckfenster, o. Spiegel  1976 - 1977
CS: 314/2A   GK: 44/3b    VW Golf I 4-t√ľrig      hellblau, m. Dreieckfenster, o. Spiegel  1977 - 1978
CS: 314/2B   GK: 44/3a    VW Golf I 4-t√ľrig      grauwei√ü, m. Dreieckfenster, o. Spiegel  1977 - 1978
CS: 314/3A   GK: 44/4b    VW Golf I 4-t√ľrig      orangerot, mit Au√üenspiegel, Grill glatt  1979 - 1982
CS: 314/3B   GK: 44/4c    VW Golf I 4-t√ľrig      hellresedagr√ľn, mit Au√üenspiegel, Grill glatt  1979 - 1982
CS: 314/4B   GK: 44/5b    VW Golf I 4-t√ľrig      rubinrot, Grill gerillt, Sto√üstange wagenbreit  1983 - 1984
CS: 314/4C   GK: 44/5a    VW Golf I 4-t√ľrig      grauwei√ü, Grill gerillt, Sto√üstange wagenbreit  1983 - 1984
CS: 315/1A   GK: 40/16a   VW 181 offen       hellbeige, IE u. Chassis hellolivgrau  1972 - 1984
CS: 315/1B   GK: 40/16g   VW 181 offen       dunkelresedagr√ľn, IE u. Chassis hellolivgrau  1972 - 1984
CS: 315/1C   GK: 40/16c   VW 181 offen       flaschengr√ľn, IE u. Chassis graubeige  1972 - 1984
CS: 315/1D   GK: 40a/3b   VW 181 offen       flaschengr√ľn, IE u. Chassis flaschengr√ľn  1972 - 1984
CS: 315/1E   GK: 40/16l~   VW 181 offen       hellgelbgrau, IE u. Chassis flaschengr√ľn  1972 - 1984
CS: 315/1G   GK: 40/16n   VW 181 offen       hellgelbgrau, IE u. Chassis graubeige  1972 - 1984
CS: 315/1I   GK: 40/16h~   VW 181 offen       grauwei√ü, IE u. Chassis flaschengr√ľn  1972 - 1984
CS: 315/1J   GK: 40/16l   VW 181 offen       grauwei√ü, IE u. Chassis graubeige  1972 - 1984
CS: 1001/1B   GK: 37/3c   Postwagen VW 1200      Leuchte schmal, Horn Druck  1968
CS: 1001/2a   GK: 37/3a   Postwagen VW 1200      Leuchte schmal, Horn Folie  1968
CS: 1001/4   GK: 37/4b   Postwagen VW 1200      Leuchte breit, Horn Druck  1968
CS: 1001/5   GK: 37/4a   Postwagen VW 1200      Leuchte breit, Horn Folie  1968
CS: 1002/1   GK: 37/5a   Postwagen VW 1300      ohne L√ľfter, Horn Folie, BP MiG  1969 - 1970
CS: 1002/1   GK: 37/7a   Postwagen VW 1300      mit L√ľfter, Horn Folie, BP MiG  1971 - 1972
CS: 1002/4   GK: 37/6a   Postwagen VW 1300      ohne L√ľfter, Horn Folie, BP 1300  1969 - 1970
CS: 1002/6   GK: 37/8a   Postwagen VW 1302      Horn Druck  1973 - 1974
CS: 1028/1   GK: 37/9a   Postwagen VW 1303      Horn Druck - ohne Scheibenwischer  1975 - 1976
CS: 1028/3   GK: 37/10a   Postwagen VW 1303      Horn Druck - mit Scheibenwischer  1977 - 1980
CS: 1028/3   GK: 37/11a   Postwagen VW 1303      Horn Druck - mit Scheibenwischer  1977 - 1980
CS: 1028/4   GK: 37/10b   Postwagen VW 1303      PTT - mit Scheibenwischer  1977 - 1980
CS: 1032/1-B   GK: 74/2   VW 1500 Variant DRK      wei√ü, Haube rund  1969 - 1970
CS: 1032/2-B   GK: 74/3   VW 1500 Variant DRK      wei√ü, Haube eckig, mit H√∂rnchen  1970
CS: 1032/3AB   GK: 74/4g   VW 1500 Variant DRK      gelbelfenbein, Folie  1970 - 1973
CS: 1032/3AB   GK: 74/4g   VW 1500 Variant DRK      gelbelfenbein, Folie  1970 - 1973
CS: 1032/3BA   GK: 74/4a   VW 1500 Variant DRK      wei√ü, Haube eckig, Sto√üstange glatt, Folie  1970 - 1973
CS: 1032/4AC   GK: 74/4e   VW 1500 Variant DRK      creme, Druck  1970 - 1973
CS: 1032/4CB   GK: 74/4c   VW 1500 Variant DRK      altwei√ü, Druck, Aufbau basaltgrau  1970 - 1973
CS: 1032/4CC   GK: 74/4c   VW 1500 Variant DRK      altwei√ü, Druck, Aufbau hellgelbgrau  1970 - 1973
CS: 1077/1A   GK: 600/13a   VW 1600 Variant Feuerwehr ELW      blassrot  1973 - 1978
CS: 1077/1A   GK: 600/13c   VW 1600 Variant Feuerwehr ELW      orangerot, Verglasung blautransparent  1973 - 1978
CS: 1077/1B   GK: 600/13b   VW 1600 Variant Feuerwehr ELW      rot  1973 - 1978
CS: 1091/1   GK: 1040/13a   VW 1600 Variant Polizeiwagen      tannengr√ľn, Stern waagerecht  1973 - 1978
CS: 1091/1   GK: 1040/13a   VW 1600 Variant Polizeiwagen      tannengr√ľn, Stern waagerecht  1973 - 1978
CS: 1091/2A   GK: 1040/13c   VW 1600 Variant Polizeiwagen      kieferngr√ľn  1973 - 1978
CS: Runken/A   GK: Runken (1) ?   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      Runken, gelb  1965
CS: Runken/B   GK: Runken (1) A ~   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      Runken, orangerot  1965
CS: Runken/C   GK: Runken (1) A   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      Runken, rot  1965
CS: Runken/C   GK: Runken (1) A   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      Runken, rot  1965
CS: Runken/F   GK: Runken (1) C   K√§fer uv, gro√üe Heckscheibe      Runken, dunkelachatgrau  1965
GK: wie 30/5i    CS nicht erfasst   KOPIE: VW K√§fer, Brezelk√§fer uv      wie Typ 3, signalblau  
GK: 30/16b    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      signalblau  1981 - 1988
GK: 30/16e    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      resedagr√ľn  1981 - 1988
GK: 30/16f    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      grauwei√ü  1981 - 1988
GK: 30/16h    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      gelbgr√ľn  1981 - 1988
GK: 30/16i    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      gelborange  1981 - 1988
GK: 30/16i    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      gelborange - Sondermodell Stammtisch Hildesheim  2023
GK: 30/16j    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      lehmbraun  1981 - 1988
GK: 30a/6l    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      orangerot  1981 - 1988
GK: 30a/5 ?    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      silbern  1976 - 1981
GK: 30a/7d    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      dunkelgr√ľn  1999
GK: 30a/5k    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      diamantgr√ľn  1976 - 1981
GK: 33/9a    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      grauwei√ü - Lenkrad integriert  1976 - 1980
GK: 33/9b    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      patinagr√ľn - Lenkrad integriert  1976 - 1980
GK: 33/9c    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      rot - Lenkrad integriert  1976 - 1980
GK: 33/9d    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      silbern - Lenkrad integriert  1976 - 1980
GK: 33/9e    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      lehmbraun - Lenkrad integriert  1976 - 1980
GK: 33/9f    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      hellbeige - Lenkrad integriert  1976 - 1980
GK: 33/10a    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      grauwei√ü - Lenkrad integriert  1981 - 1987
GK: 33/10c    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      silbern - Lenkrad integriert  1981 - 1987
GK: 33/10d    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      schokobraun - Lenkrad integriert  1981 - 1987
GK: 33/10e    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      stahlblau - Lenkrad integriert  1981 - 1987
GK: 33/10f    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      schwarz - Lenkrad integriert  1981 - 1987
GK: 33/10g    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      unverklebtes Modell  1981 - 1987
GK: 33/10g    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      cremewei√ü - Lenkrad integriert  1981 - 1987
GK: 33/10h    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      stratoblau met. - Lenkrad integriert  1981 - 1987
GK: 33/11b    CS nicht erfasst   VW K√§fer Cabriolet 1302      hellviolett met. - Lenkrad integriert  1988 - 1993
GK: 34/7a    CS nicht erfasst   VW Buggy      gelborange  1978 - 1980
GK: 34/7b    CS nicht erfasst   VW Buggy      silbern  1978 - 1980
GK: 34/7c    CS nicht erfasst   VW Buggy      hellbeige  1978 - 1980
GK: 34/8a    CS nicht erfasst   VW Buggy      silbern  1981 - 1984
GK: 34/8b    CS nicht erfasst   VW Buggy      rot  1981 - 1984
GK: 37/12 ?    CS nicht erfasst   Postwagen VW 1303      kleines Horn Druck  1981 - 1984
GK: 37/13a    CS nicht erfasst   Postwagen VW 1303      Posthorn (3,5mm) - mit Inneneinrichtung - CH silbern  1985 - 1988
GK: 37/13c    CS nicht erfasst   Postwagen VW 1303      PTT - mit Inneneinrichtung  1985 - 1988
GK: 39/1e    CS nicht erfasst   VW 181 geschlossen      flaschengr√ľn,Verdeck kieselgrau,Chassis flaschengr√ľn  1979 - 1986
GK: 39/1h    CS nicht erfasst   VW 181 geschlossen      grauwei√ü,Verdeck kieselgrau,Chassis flaschengr√ľn  1979 - 1986
GK: 39/1i    CS nicht erfasst   VW 181 geschlossen      orangegelb, Verdeck, Chassis rotelfenbein  1979 - 1986
GK: 39/1k    CS nicht erfasst   VW 181 geschlossen      capriblau, Verdeck, Chassis rotelfenbein  1979 - 1986
GK: 39a/1b    CS nicht erfasst   VW 181 geschlossen (M√§rklin)      olivgr√ľn  2002
GK: 39a/1a    CS nicht erfasst   VW 181 geschlossen (M√§rklin)      dunkles kieferngr√ľn  2002
GK: 40a/2    CS nicht erfasst   VW 1500 Stufenheck (Ladegut)      taubenblau  2002
GK: 42/4 Vors.    CS nicht erfasst   VW Passat Variant 1990      rot (Messemodell)  1990
GK: 42/4a    CS nicht erfasst   VW Passat Variant 1990      weinrot  1990 - 1993
GK: 44/7a    CS nicht erfasst   VW Golf II, 4-t√ľrig      helles cremewei√ü, mit Stahlschiebedach  1985 - 1990
GK: 44/7b    CS nicht erfasst   VW Golf II, 4-t√ľrig      helles rot, mit Stahlschiebedach  1985 - 1990
GK: 45/Vors. B    CS nicht erfasst    VW Golf I 2-t√ľrig      patinagr√ľn (Messemodell)  1978
GK: 45/3    CS nicht erfasst   VW Golf II, 2-t√ľrig      kieferngr√ľn  1985 - 1988
GK: 46/6a    CS nicht erfasst   VW Golf I Cabrio      grauwei√ü, R√§der Riffelkappe  1983 - 1992
GK: 46/6c    CS nicht erfasst   VW Golf I Cabrio      hellbraunrot, R√§der Riffelkappe  1983 - 1992
GK: 46/6d    CS nicht erfasst   VW Golf I Cabrio      rot, R√§der Riffelkappe  1983 - 1992
GK: 46/6e    CS nicht erfasst   VW Golf I Cabrio      schwarz, R√§der Riffelkappe  1983 - 1992
GK: 46/6g    CS nicht erfasst   VW Golf I Cabrio      wei√ü, R√§der Riffelkappe  1983 - 1992
GK: 46/6 ?    CS nicht erfasst   VW Golf I Cabrio      klar transparent, R√§der Riffelkappe  1983 - 1992
GK: 46/7    CS nicht erfasst   VW Golf I Cabrio      Genesis  1992
GK: 47/3    CS nicht erfasst    VW Caddy      hellelfenbein, ohne Kasten  1986 - 1987
GK: 47/3 Vors. A    CS nicht erfasst   VW Caddy      Vorserie grauwei√ü ohne Spiegel  1986
GK: 47/4    CS nicht erfasst    VW Caddy      patinagr√ľn, Kasten hellelfenbein  1987
GK: 47/5    CS nicht erfasst   VW Caddy       Linde  1988 - 1990
GK: 47/6    CS nicht erfasst   VW Caddy       Diehl  1991 - 1992
GK: 47/7    CS nicht erfasst   VW Caddy       DBP T√ľrdruck  1993
GK: 48/4    CS nicht erfasst   VW Golf II, 4-t√ľrig      ADAC  1990 - 1993
GK: 49/1a    CS nicht erfasst    VW Golf I Postwagen      Grill glatt, Posthorn  1979 - 1983
GK: 49/1b    CS nicht erfasst    VW Golf I Postwagen      Grill glatt, stilisiertes Posthorn Fehldruck  1979 - 1983
GK: 49/1c    CS nicht erfasst    VW Golf I Postwagen      Grill glatt, stilisiertes Posthorn  1979 - 1983
GK: 49/1d    CS nicht erfasst    VW Golf I Postwagen      Grill glatt, PTT  1979 - 1983
GK: 49/3b    CS nicht erfasst    VW Golf I Postwagen      Sto√üstange umgreifend, stilisiertes Posthorn  1985 - 1988
GK: 49/5c    CS nicht erfasst    VW Golf II Postwagen      CH basaltgrau, stilisiertes Posthorn 1,8mm  1989 - 1991
GK: 50/11 Vors. ~    CS nicht erfasst   VW Jetta      blassgelb (Messemodell)  1981
GK: 50/11a    CS nicht erfasst   VW Jetta      rubinrot  1981 - 1989
GK: 50/11b    CS nicht erfasst   VW Jetta      gelb  1981 - 1989
GK: 50/11c    CS nicht erfasst   VW Jetta      blassgelb  1981 - 1989
GK: 50/11d    CS nicht erfasst   VW Jetta      hellblau  1981 - 1989
GK: 50/11e    CS nicht erfasst   VW Jetta      grauwei√ü  1981 - 1989
GK: 50/11f    CS nicht erfasst   VW Jetta      rot  1981 - 1989
GK: 63/1    CS nicht erfasst   VW Golf II, 2-t√ľrig      capriblau mit Wohnwagen  1990 - 1991
GK: 74/4 ?    CS nicht erfasst   VW 1600 Variant wie DRK      gr√ľnblau mit Schlieren - Fenster rot  1970 - 1973
GK: 78/1    CS nicht erfasst   VW Passat Variant 1990      ADAC, Dachdruck vorne  1992
GK: 104/1a    CS nicht erfasst    VW Golf I Polizeiwagen      Blaulicht gerundet, Sto√üstange umgreifend  1983 - 1989
GK: 104/2b    CS nicht erfasst   VW Golf II, 2-t√ľrig      ohne Strebe  1989 - 1991
GK: 600/13 ?    CS nicht erfasst   VW 1600 Variant Feuerwehr ELW      rot mit Schlieren - Fenster rot  1973 - 1978
GK: 601/6    CS nicht erfasst   VW Sharan Feuerwehr      lemongreen, Schweiz  1999 - 2002
GK: 606/2a    CS nicht erfasst    VW Golf I Einsatzleitwagen      orangerot, Grill glatt  1979 - 1982
GK: 606/2b    CS nicht erfasst    VW Golf I Einsatzleitwagen      rot, Grill glatt  1979 - 1982
GK: 606/3    CS nicht erfasst    VW Golf I Einsatzleitwagen      rot, Grill gerillt  1983 - 1984
GK: 691/2b    CS nicht erfasst   VW 181 geschlossen      THW  1990 - 1992
GK: 830/Vors. A    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer      zementgrau, o. BP (Messemodell)  1986
GK: 830/1a    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer      zementgrau  1986 - 1996
GK: 830/1a ?    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer      zementgrau mit Schlieren  1986 - 1996
GK: 830/1b    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer      schwarz  1986 - 1996
GK: 830/1 ?    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer      klar transparent  1986
GK: 831/1    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer      Post  1987 - 1994
GK: 990/2 - 1    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer (1994)      Set Taximodelle von 1947 bis heute  1994
GK: Circus Krone (3)    CS nicht erfasst   VW Passat Variant 1996 Wohnwagengespann      "Circus Krone"  2002
GK: Hapag-Lloyd 15    CS nicht erfasst   VW Golf II, 2-t√ľrig      Hapag-Lloyd  1988
GK: Post (2) 1    CS nicht erfasst    VW Golf II Postwagen (1989)      PMS: "500 Jahre Post"  1989
GK: Post (3a) 3    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer Post (1991)      PMS: "Post-Museums-Shop 1991"  1991
GK: Post (6) 5    CS nicht erfasst   VW 181 offen (1994)      PMS: "Edition 94"  1994
GK: Post (11) 2    CS nicht erfasst   VW Caddy (1998)      PMS: "Edition 1998"  1998
GK: Post (11) 3    CS nicht erfasst    VW Golf II Postwagen (1998)      PMS: "Edition 1998"  1998
GK: Post (21) 4    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer Post (1999)      PMS: "Edition 99"  1999
GK: Post (30)    CS nicht erfasst   VW 1500 Variant (2000)      PMS: "Edition 2000"  2000
GK: Post (35) 2    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer Post (2000)      PMS: "H√∂hepunkte der Postgeschichte - No. 1"  2000
GK: Volkswagen (10)    CS nicht erfasst   VW Golf II, 2-t√ľrig      Mexikogolf  1991
GK: Volkswagen (11)    CS nicht erfasst   VW K√§fer 1303      Volkswagen: Mexicok√§fer Druck blau  1991
GK: Volkswagen (12)    CS nicht erfasst   VW Golf II, 4-t√ľrig      √Ėkogolf  1991
GK: Volkswagen (13)    CS nicht erfasst   VW Passat Variant 1990      VW Crash  1991
GK: Volkswagen (14) c    CS nicht erfasst   VW Vento      schwarz, Heckgravur klein  1992
GK: Volkswagen (16)    CS nicht erfasst   VW Golf III, 4-t√ľrig      rot, ohne Heckwischer  1991
GK: Volkswagen (16) d    CS nicht erfasst   VW Golf III, 4-t√ľrig      blaut√ľrkis, mit Heckwischer  1993
GK: Volkswagen (17) b    CS nicht erfasst   VW Golf III, 2-t√ľrig      Golf GL, violett, Felgen 5 Speichen  1992
GK: Volkswagen (17) b    CS nicht erfasst   VW Golf III, 2-t√ľrig      Golf VR6, schwarz, Felgen multiple Speichen  1992
GK: Volkswagen (45h)    CS nicht erfasst   VW New Beetle      helles blassgelb - lackiert  1999
GK: Warsteiner (5) 1    CS nicht erfasst   VW Brezelk√§fer (1996)      Warsteiner: "Historical Motoring II"  1996
StM: 990 34 58    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (uv) (2003)      Set "100 Jahre Peltzer"  2003
StM: Trix 66157    CS/GK nicht erfasst  VW Export neu Typ 1200 II (2003)      Trix Set: "Tor zur Welt I"  2003
StM: VW o. Nr. (lfd. VW-Nr. 99)    CS/GK nicht erfasst  VW Touareg . Power-Boot Performance 807 (2004)      "shadowblue metallic" lack  2004
StM: 990 41 50    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer Cabriolet 1302 (2005 ff.)      rot - neues WIKING-Logo   2005
StM: 990 41 50    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer 1303 (2005 ff.)      chromgelb - neues Wiking-Logo   2005
StM: 990 41 50    CS/GK nicht erfasst  VW Brezelk√§fer (2005 ff.)      gr√ľn - neues WIKING-Logo   2005
StM: 990 41 50    CS/GK nicht erfasst  VW Export neu Typ 1200 II (2005 ff.)      hellelfenbein   2005
StM: PMS 81-27    CS/GK nicht erfasst  VW Brezelk√§fer (2005)      PMS: "Edition Historica No. 7"  2005
StM: VW 1F0 099 301 K5X    CS/GK nicht erfasst  VW EOS offen (2005)      "eisblau" metallic lack  2005
StM: VW 3C0 099 301 A7T    CS/GK nicht erfasst  VW Passat (B6) Limousine (2005)      "united grey" metallic lack  2005
StM: VW 3C9 099 301 C9X    CS/GK nicht erfasst  VW Passat (B6) Variant (2005)      "black-magic-perleffekt" lack  2005
StM: VW 3C9 099 301 C9X ~    CS/GK nicht erfasst  VW Passat (B6) Variant (2005)      "black-magic-perleffekt" lack  2005
StM: VW 1T0 099 301GP D7S    CS/GK nicht erfasst  VW Touran GP (2006)      "platinumgrey" metallic lack  2006
StM: Krombacher (56) 3414    CS/GK nicht erfasst  VW Export neu Typ 1200 II (2007)      Krombacher  2007
StM: Krombacher (57) 3415    CS/GK nicht erfasst  VW Brezelk√§fer (2007)      Krombacher  2007
StM: VW 1K9 099 301 C9X    CS/GK nicht erfasst  VW Golf 5 Variant (2007)      "deep-black-perleffekt lack"  2007
StM: VW 1K9 099 301 D7X    CS/GK nicht erfasst  VW Golf 5 Variant (2007)      "platiniumgrey"  2007
StM: DWS lfd. Nr. 1    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer 1200 Cabrio (Typ 4) 2008      Die WIKING-Sammler  2008
StM: Krombacher (71a)    CS/GK nicht erfasst  VW 411 (2008)      Krombacher  2008
StM: 0792 01 28    CS/GK nicht erfasst  VW-Porsche 914/4 (2009 ff.)      "irishgreen" lack  2009 - 2013
StM: Krombacher (76) 8471    CS/GK nicht erfasst  VW Passat (2009)      Krombacher  2009
StM: PMS 81-48    CS/GK nicht erfasst  VW Export neu Typ 1200 II (2009)      PMS: "Edition Historica No. 11 ‚Äď Adalbert Wandt Braunschweig ‚Äď Die 50er und 60er Jahre"   2009
StM: PMS 81-49    CS/GK nicht erfasst  VW 181 geschlossen (2009)      PMS "Wiking-Favoriten" II  2009
StM: VW 5M0 099 301 A A3S-0075 52    CS/GK nicht erfasst  VW Golf Plus GP (2009)      "amaryllisrot" metallic lack  2009
StM: 0078 11    CS/GK nicht erfasst  VW 1600 TL (2010)      "O.N.S. ‚Äď Rennstrecken-Sicherung"  2010
StM: IG T2 ohne Nummer    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (uv) (2010)      IG T2: 3. Rallye Hamburg-Berlin  2010
StM: Peltzer-Kollektion 05-0001    CS/GK nicht erfasst  VW 181 geschlossen (2011)      orange, Peltzer Kollektion  2011
StM: PMS 175528 (WVM 6)    CS/GK nicht erfasst  VW 1500 Stufenheck (2012)      PMS: "Wiking-Verkehrs-Modelle Nr. 6"  2012
StM: PMS 175534    CS/GK nicht erfasst  VW Brezelk√§fer (2012)      PMS: "Bau der Berliner Mauer - Polizei Berlin"  2012
StM: Saure lfd. Nr. 2    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer 1200 (2012)      Auktionshaus Saure Nr. 2  2012
StM: 0034 49    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (2013)      dunkles gr√ľn  2013
StM: Lechtoys Edition 12    CS/GK nicht erfasst  VW Buggy (2013)      Lechtoys "Edition 12"  2013
StM: PMS 185334    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer 1200 (2013)      PMS: "WVM Themen-Set VW Personenwagen"  2013
StM: PMS 185334    CS/GK nicht erfasst  VW 1500 Variant (2013)      PMS: "WVM Themen-Set VW Personenwagen"  2013
StM: PMS 185334    CS/GK nicht erfasst  VW 1500 Stufenheck (2013)      PMS: "WVM Themen-Set VW Personenwagen"  2013
StM: PMS 185334    CS/GK nicht erfasst  VW 1600 TL (2013)      PMS: "WVM Themen-Set VW Personenwagen"  2013
StM: Collect & Invest 28    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (uv) (2014)      C & I: "2014 Fu√üball-Weltmeister Deutschland"  2014
StM: Collect & Invest 3    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (uv) (2014)      C & I: "1954 Fu√üball-Weltmeister Deutschland"  2014
StM: Collect & Invest 4    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (uv) (2014)      C & I: "1974 Fu√üball-Weltmeister Deutschland"  2014
StM: Collect & Invest 5    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (uv) (2014)      C & I: "1990 Fu√üball-Weltmeister Deutschland"  2014
StM: M√ľnster Classics lfd. Nr. 11    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (2014)      weinrot (M√ľnster Classics)  2014
StM: PMS 192958 (WVM 31)    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer 1200 (2014)      PMS: "Wiking-Verkehrs-Modelle Nr. 31"  2014
StM: PMS 195425 (WVM 35)    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (2014)      PMS: "Wiking-Verkehrs-Modelle Nr. 35"  2014
StM: PMS 195427 (WVM 37)    CS/GK nicht erfasst  VW 1500 Variant (2014)      PMS: "Wiking-Verkehrs-Modelle Nr. 37"  2014
StM: PMS 198097    CS/GK nicht erfasst  VW 1600 TL (2014)      PMS: "Wiking-Verkehrs-Modelle Nr. 39"  2014
StM: Saure lfd. Nr. 4    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (2014)      Auktionshaus Saure Nr. 4  2014
StM: Collect & Invest 22    CS/GK nicht erfasst  VW 1500 Variant (2016)      C & I: "55 Jahre VW 1500/1600"  2016
StM: PMS 209368     CS/GK nicht erfasst  VW K 70 (2016)      PMS: "Die letzten Berliner Jahre 6"  2016
StM: 0046 04    CS/GK nicht erfasst  VW Golf I Cabrio (2017)      ocean blue metallic (lackiert)  2017
StM: Collect & Invest 37    CS/GK nicht erfasst  VW Karmann Ghia (2017)      C & I: orange  2017
StM: Collect & Invest 49    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer 1200 (2017)      C & I: "Edition Sylt 1"  2017
StM: Siku/Wiking Modellwelt 0034 10    CS/GK nicht erfasst  VW Buggy (2017)      Siku/Wiking Modellwelt  2017
StM: Lechtoys Edition 56    CS/GK nicht erfasst  VW-Porsche 914/6 GT (2020)      Lechtoys "Edition 56"  2020
StM: 0802 09    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer Cabriolet 1302 (2021)      100 Years Sieper  2021
StM: Lechtoys Edition 59    CS/GK nicht erfasst  VW 1600 Variant Polizeiwagen (2021)      Lechtoys "Edition 59"  2021
StM: Saure lfd. Nr. 26    CS/GK nicht erfasst  VW K√§fer 1200 (2021)      Auktionshaus Saure Nr. 26  2021
StM: Saure lfd. Nr. 32    CS/GK nicht erfasst  VW 1500 Stufenheck (2023)      Auktionshaus Saure Nr. 32  2023
kneule@wiking-auto.de   ::  © Copyright alle Inhalte  2005 - 2024 by kneule  :: 12.04.2024 - 16:46  uhr  ::  guten tag  ::  104.666.353 Aufrufe